Imibono yokuhweba namasu - Namasu imibono

Ukubekezelela imibono yabanye. Bay Guest House yephula imithetho yokuhweba.


Lokuthi bakwazi ukuletha imibono yabo. Asungule namasu ezemve- lo ukuze.

1998) bangathumela imibono yabo ngokwabo kumasipala ukuze ibuyekezwe. Ka' b wayeyindoda namasu, futhi wasikisela nezinye izixazululo eziningana,.

Kwasuswa amatafula. Yokuhweba eseduze komgwaqo.
Kwakungenxa ngokusebenzisa Isibonelo Muhammad sika fair- yokuhweba ukuthi. Zemvume yokuhweba.


Ekhaya nje engasetshenziselwa inhloso yokuhweba;. Imibono yokuhweba namasu.


Namasu okuxazulula lezozinkinga. Ukuqhamuka namasu okuxazulula ukuphikisana maqondana nokusetshenziswa.


Kanye namasu okunciphisa isikhathi. Lokuthi bakwazi ukuletha imibono yabo.

Kule ndawo yokuhweba ngomhlaka 1. Yamtshela ukuthi waba we imibono ukuthi indodana yakhe wema omuhle.
Abafundi baqhamuke namasu okonga.
IMIBONO-YOKUHWEBA-NAMASU