Izinketho kanambambili ziveze ukuhlaselwa - Ukuhlaselwa izinketho

2 Kwathi, ihleli eKiriyati- yeharim apho ityeya, zanda iintsuku, zayiminyaka emashumi mabini; yamlandela uYehova ngesimema yonke indlu kaSirayeli. 1 Eza amadoda aseKiriyati- yeharim, ayinyusa ityeya kaYehova, ayizisa endlwini ka- Abhinadabhi, endulini, angcwalisa uElazare, unyana wakhe, ukuba ayigcine ityeya kaYehova.
The Mdedelo Wilderness Area immediately north of the resort is a unique, wild and remote mountain wilderness without any direct human impact. LelikaYehova ihlabathi nenzaliseko yalo, Elimiweyo, nabahleli kulo; Ngokuba yena waliseka phezu kweelwandle, Walizinzisa phezu kwemilambo.

UMfula i- Orange uthwala amaphesenti angu- 10 kuphela alokho okuthwalwa uMfula iZambezi. Leli zwe futhi livame ukuhlaselwa yisomiso.

Lesi sigameko senzeke esikoleni iSheshane Primary eNquthu ngoLwesihlanu emini. KULAMULE amaphoyisa umfundi owenza uGrade 5 evuka umbhejazane elwa nothisha omfundisayo emsola ngokumhlukumeza. Cradled between the Injisuthi and Cowl Fork Rivers at the head of the Injisuthi Valley, the resort is surrounded by spectacular scenery dominated by Cathkin Peak, Monks Cowl and Champagne Valley. 3 Wathi ke uSamuweli kwindlu yonke kaSirayeli, Ukuba nibuyela kuYehova.
My cousin who coaches â uHubheâ ( a form of traditional youth dance) dance group in Nyandeni Libode alerted me about an activity of iintombi zenkciyo that was to take place on the 24th & 25th of June in the village of Ntshongweni in Qumbu, Eastern Cape. Umlalazi was established as a protected area in 1948 and is 1 028 hectares in extent.

Welcome to Umlalazi This lovely coastal reserve is conveniently situated 1 km from the town of Mtunzini on the KwaZulu- Natal North Coast. UPetros noYohane phambi kwentlanganiso yamatyala Bakubon' ukuba bayathetha kubo abantu, ababingeleli, nomphathi wetempile, nabaSadusi, bathi gaga.

Yonke imifula yaseNingizimu Afrika ihlangene inamanzi angaphansi kwengxenye yalawo atholakala eMfuleni iZambezi. Imifula yaseNingizimu Afrika mincane uma iqhathaniswa nemifula yakwamanye amazwekazi.


Izinketho kanambambili ziveze ukuhlaselwa. UYehova uMdali netempile yakheUmhobe kaDavide.


I immediately knew I.
IZINKETHO-KANAMBAMBILI-ZIVEZE-UKUHLASELWA