Imali engakanani okudingayo ukuze uhwebe izinketho - Engakanani ukuze

Ungakwazi ukwenza imali yokuhweba Forex? Ngakwezezimali ukuze uthathe umhlalaphansi ukhululekile kanti ukukubeka kucace, yeka ukuhlehlisa ukongela isikhathi somhlalaphansi, kunalokho nyusa imali.
Futhi ungalahlekelwa imali eningi. Igama elithi isono liqhamuka ngaphakathi esontweni.

Ngeke uzwe uMasogesi waseNkumbeni ekhuluma ngesono ngaphandle kwamakholwa. Imfihlo yokwenza imali ekuhwebeni kwangaphambili ukuphatha ingozi yakho yokuhweba nokuthola isu lokuhweba forex elikufanele wena.
Ungakwazi ukubona imali yakho ngokucofa kwiqhosha lesitetimenti seenzuzo, uhlaziye inkcazelo yakho kwaye ubone nabantu abaza kuxhamla kwiimali zakho. Gqokani Zonke Izembatho Zempi Ezivela KuNkulunkulu” “ Gqokani zonke izembatho zempi ezivela kuNkulunkulu ukuze nikwazi ukumelana ngokuqinile namaqhinga kaDeveli.

In gqonyela ejongene nobhatalo lwemali eMzantsi Afrika uPASA ngamanye uWalter Volker uthi azakuthatyatyhwa amanyathelo ngalo mba. Wathi uzwa kwabe sekukhona ukukhuluma okuthi ‘ imali impande yesono’.

Imali engakanani okudingayo ukuze uhwebe izinketho. Lokhu akuyona impendulo emangalisayo.
Ungenza nakanjani imali. Othisha abanikwe enye imali kwabayilondolozile’ Izindaba / 17 October, 4: 24pm / MHLENGI SHANGASE INYUNYANA yothisha iNatu ifuna othisha banikwe enye imali kwabayilondolozile ukuze bakwazi ukukhokha izikweletu kunokuthi imali ebekwe esikhwameni iPublic Investment Corporation ( PIC) isetshenziselwe ukutakula izinkampani zikahulumeni ezixhugayo. Lokhu kuzosiza ukuthi ucabangisise kahle ngesabelo mali, izindleko zentela, ukukala ngendlela isikhathi sokuya empeshenini noma ukwesula emsebenzini, ukuhlela impilo yakho emva kokuya empeshenini nokukhetha uhlelo olukulungele lokonga imali. Lithe uma ligcakagca igama elithi imali emasontweni kwagcina sekunamasonto angoqhibukhowe.
Ukuze ubhalise uze ufumane i- username nephaswedi, landela la manyathelo: 1. Konke okunye okungahambi kahle.


Cofa iqhosha elithi “ My Portfolio” 3. I- arhente ejongene nokunkinkisha inkxaso- mali kubafundi, uNSFAS, isikhabela kude kuye esi sehlo njengoko isithi ayibhatali mfundi ngqo imali yiyunivesithi ejongene nalo nto.

Yiya kwiWebhusayithi YeNgxowa- mali ethi www.

IMALI-ENGAKANANI-OKUDINGAYO-UKUZE-UHWEBE-IZINKETHO