Intela ekusebenziseni okungenasidingo kokukhethwa kwamasheya - Kwamasheya kokukhethwa


Umhlahlandlela wokufundisa nokubhala okuqanjiwe okuyizindaba neziqephu ezedlulisa imiyalezo isizulu ulimi lwasekhaya ulimi lokuqala lokwengeza ulimi lwesibili lokwengeza amabanga 10. Khuyini efunekako bona ube yindoda elungileko?

Yini engenza ukuphila komndeni kuthabise? Abantwana bangenzani bona benze ukuphila komndeni kuthabise? Kuhlanganisani ukuba mbelethi omuhle? Indlela Yokwenza Ipilo Yomndenakho Ithabise.


Home/ Umlando Wethu/ UZulu udweba umugqa uthi sekwanele ukuhlaselwa kweSihlalo. Uyakuthanda okusesikweni yaye ufuna abanye baphathwe ngokusesikweni kuba.


Ubukhosi News April 8,. Kutheni ukusetyenziswa ngokomyalelo kubalulekile ukuba ndikhetha i- ringi ku- HOPE?
Ku- HOPE, usetyenziso oluphezulu lubalulekile kuba ichaphazela izinga lakho lobuqu lokhuseleko kwi- HIV. Umlando Wethu UZulu udweba umugqa uthi sekwanele ukuhlaselwa kweSihlalo.


Kulomkhakha, uHulumeni uzofaka imali eningi ukulekelela emfundweni esemazingeni. Ukubaluleka kwenhlanzeko ekuphathweni komsebenzi wabadala Read more about ukuthi, ngoba, lapho, khona, umuntu and futhi.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Reddit VKontakte Odnoklassniki Pocket. Nokuba- mandla ekusebenziseni imali kwizidingo zomphakathi. KWAKUDE kudala embalini, bekusoloko kukho abantu ababekade bedume ngokuthanda okusesikweni. Into ebangela ukuba abantu banqwenele okusesikweni kukuba benziwe ngomfanekiso kaThixo.

Intela yogwayi notshwala 4 IZInseLeLo ZesIkhathI, UkUkhetha ngokwephUsILe I sabelo sezimali yisibuko lapho. Yintoni ekwenza ukuthande okusesikweni?

OWESIFAZANE waseBritain, uRebecca Barker ( 37), uthi ukuthanda ucansi ngokweqile kwabhidliza umshado wakhe ngoba wayehlezi efuna ucansi kumyeni wakhe. Intela yomhlaba nezakhiwo 4.
Umfazi angenzani bona abe yikosikazi ephumelelako? Intela ekusebenziseni okungenasidingo kokukhethwa kwamasheya.


Ukusetyenziswa ngokomyalelo okuphezulu bekubalulekile ku- ASPIRE ukuhlola ukuba ngaba iringi yedapivarine ingakhusela abafazi kwi- HIV.
INTELA-EKUSEBENZISENI-OKUNGENASIDINGO-KOKUKHETHWA-KWAMASHEYA